217219397

گیربکس برج خنک کننده

گیربکس برج خنک کننده

گیربکس برج خنک کننده به عنوان کاهش دهنده سرعت استفاده می‌شود تا سرعت دورانی را از موتور ورودی به فن خروجی برج خنک‌کننده آهسته کنند.

محرک های گیربکسی برای برج های بزرگتر به کار می رود.

شرکت‌هایی که کارخانه‌های تولیدی با ظرفیت بالا را راه‌اندازی می‌کنند، مثل آن‌هایی که در صنایع شیمیایی و صنایع برق فعالیت می‌کنند، به برج‌های خنک‌کننده با مقادیر زیاد ظرفیت حرارت نیاز دارند.

مشخصات فنی:

گیربکس خورشیدی برای انتقال توان در داخل برج خنک کننده های در حال کار طراحی شده است.این گیربکس ها می توانند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به موتور الکتریکی یا هیدرولیکی متصل شوند. گیربکس خورشیدی برای کاربردهای بسیار مختلف صنعتی بکار رفته که برخی از کاربردهای آن عبارتند از:

صنایع مکانیک، صنایع شیمیایی و پلاستیک، ساخت و ساز و ساختمان سازی، صنایع معدن، جنگلداری و کشاورزی، حمل و نقل و باربری، بخش دریایی و ژنراتورهای بادی برای تولید انرژی.

*گشتاور خروجی نامی (Nm T2n):

این مقدار گشتاوری که مخصوص هر گیربکس کاهنده سرعت می باشد و برای انتخاب کلی اندازه، مناسب است.

*گشتاور خروجی (Nm T2):

مقدار گشتاور قابل انتقال در عملیات پیوسته و یک شکل با ضریب سرویس fs=1 برای مقدار ضریب مدت fh محاسبه شده، در جدول داده های فنی در ابتدای این بخش با در نظر گرفتن اندازه گیربکس کاهنده سرعت ارائه شده است. گشتاور T2 محدود به قدرت خمش یا قدرت سطح دندانه چرخ دنده است.

*حداکثر گشتاور خروجی (Nm T2max):

حداکثر گشتاوری است که در خروجی گیربکس برای مدت زمان کوتاه یا برای پیک های موقت به کار می رود، بدون اینکه آسیب شدید به اجزای  تحت تنش وارد کند. در مورد بار شعاعی، حداکثر گشتاور بکار رفته کاهش می یابد.

*گشتاور خروجی لازم (Nm T2r):

گشتاور خروجی است که در گیربکس کاهنده سرعت بر اساس داده های عملیاتی بکار می رود.

*گشتاورخروجی متصل (Nm T2c):

بر مبنای گشتاور لازم و ضریب سرویس محاسبه می شود و مقدار مبنایی است که طبق آن گیربکس کاهنده مناسب برای کاربرد مورد نظر انتخاب می شود.

*سرعت ورودی (min¯¹ n2):

سرعت موتوری است که متصل به ورودی گیربکس کاهنده می باشد.

*سرعت خروجی(min¯¹ n2):

سرعت محور خروجی گیربکس کاهنده است که تابع سرعت ورودی n1 و نسبت کاهش واقعی i می باشد.

*نسبت کاهش i:

نسبت واقعی بین سرعت ورودی n1 و سرعت خروجی n2 را نشان می دهد. i=n1/n2

*حداکثر سرعت ورودی(n1max min¯¹):

حداکثر سرعت ورودی مجاز برای مدت زمان کوتاه یا موقت را نشان می دهد.سرعت ورودی گیربکس محدود به سرعت محیطی چرخ دنده ها با بلبرینگ و درز بند است.

*ضریب مدت ورودی /خروجی fh,2 ,  fh,1 :

حاصل سرعت ورودی / خروجی برای مدت مورد نظر است.

fh11=n1.hr     و      fh.2=n1.hr

*توان ورودیP1  برحسب (KW):

توان بکار رفته در گیربکس با اتصال مستقیم یا غیرمستقیم به موتور ( با قطعات انتقال اضافی) است.

*توان خروجی P2 بر حسب (KW):

توان لازم برای کاربر متصل به خروجی گیربکس کاهنده است. میتوان آن را بصورت زیر محاسبه کرد:

P2=T2r.n2/9550

*بازده η:

ضریب بدون بعد است که با نسبت بین توان خروجی p2 و توان ورودی p1  بدست  می آید. مقدار بازده یک مرحله کاهش میانگین سرعت و شرایط گشتاور برابر ۹۷۵/ است. این مقدار در صورتی در صورتی کاهش می یابد که: سرعت افزایش یابد، گشتاور انتقالی کاهش یابد، دمای محیط افزایش یابد. به عنوان یک قاعده، مراحل کلیدی با مقادیر کمتر بازده مشخص می شوند.

η=p2/p1

 *ضریب اطمینان fs:

ضریب تکثیری گشتاور لازم در خروجی گیربکس و نوع کار، فرکانس شروع و تعداد ساعات عملیات در روز را در نظر می گیرد. بسته به ماشینی که گیربکس  سرعت به آن وصل می شود نوع سرویس (یکسان،متوسط یا سنگین) در جدول طبقه بندی یافت می شود. می توانید ضریب اطمینان را از جدول مربوطه پیدا کنید.

*توان گرمایی Pt بر حسب (kw) :

توان گرمایی توانی است که در ورودی گیربکس کاهنده سرعت بکار می رود که بصورت پیوسته کار می کند و دمای روغن داخلی چرخ دنده را در ۹۰ درجه سانتی گراد در شرایط آزمایشی زیر تثبیت می کند:

•سرعت ورودی:۱۰۰۰min¯¹

•روغن کاری پاشش

•چرخ دنده در موقعیت افقی که در معرض جریان مجدد هوا نیست.

•مقدار روغن متناسب با نصف علامت وضعیت پر باشد.

•روغن ISO VG 150

•دمای محیط ۲۰ درجه سانتی گراد

مقدار  توان گرمایی هر گیربکس در جدول داد های فنی مربوطه ارائه شده است. در گیربکس ها با خروجی UC  توان گرمایی ۲۰ درصد افرایش می یابد. برای کاهش دمای داخل گیربکس پشنهاد می گردد از رادیاتورهای خنک کننده روغن استفاده شود.

*بار شعاعی ورودی/خروجی ۱,Fr,2  ,  Fr :

منحنی های بار شعاعی مجاز Fr,1  و Fr,2  بصورت تابعش ( فاصله از مرجع مناسب) با ورودی های سریع ( سبک، متوسط و سنگین) و با پشتیبانی خروجی بدست آمده که اجازه وجود بار شعاعی را می دهد.مقدار بار شعاعی مجاز به نوع بلبرینگ های محاسبه شده بر مبنای استاندارد ISO 281 اشاره می کند و به ترتیب برابر است با :

•۱۰۷ برای محورهای ورودی

•۱۰۵ برای محورهای خروجی

*شرایط محیطی و محدوده های استفاده

عملیات دمای محیطی توصیه شده برای گیربکس بین ۲۰- تا ۴۰ درجه سانتی گراد متغییر  است. شرایط مختلفی برای استفاده وجود دارد که معیارهای طراحی خاصی را در نظر می گیرد که باید بصورت اختصاصی با سرویس فنی برای آن به توافق رسید.

*انتخاب گیربکس سرعت

برای انتخاب مناسب ترین گیربکس سرعت برای کاربرد مورد نظر دانستن موارد زیر الزامی  است:

•سرعت ورودی

•سرعت لازم خروجی

•گشتاور لازم خروجی

•مدت زمان لازم

• ضریب سرویس fs که بر مبنای نوع کاربرد و شرایط استفاده محاسبه شده است.

با این داده ها می توان نسبت کاهش مورد نیاز را تعیین کرد

ir=n1/n2r

گشتاور خروجی اصلاح شده:

T2C=T2r . fs

و ضریب مدت زمان:

fh,2=n2r.hr

وظائف گیربکس برج خنک کننده

۱٫توان محرک را از موتور به فن منتقل می کند.

۲٫جهت چرخش را از حالت افقی به عمودی تبدیل می کند( یعنی تغییر جهت ۹۰ درجه ای)

۳٫ سرعت موتور را تا سرعت مورد نیاز فن کاهش می دهد.

این شرکت در دستگاه های بالای ۲۵۰ تن به دلیل قطر فن بالا از گیربکس های ساخت شرکت Reginna ایتالیا استفاده می نماید.
از مزایای گیربکس برج خنک کننده نسبت به پولی و تسمه می توان به موارد زیر اشاره کرد :
– گشتاور بیشتر
– راندمان بالاتر
– صدا و لرزش کمتر
– طول عمر بیشتر
– نیاز کمتر به تعمیر و نگهداری

مقالات مرتبط

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.