آب پخش کن

آب پخش کن برج خنک کننده

آب پخش کن برج خنک کننده

آب پخش کن در برج خنک کننده وظیفه توزیع یکنواخت سیال (آب) را بر روی سطوح تبخیر بر عهده دارد. آب پخش کن ها بر اساس نوع برج خنک کننده و نوع الکتروپمپ که سیال را جابجا می کنند انتخاب می شوند. در برج های خنک کننده استوانه ای از ...