217219397

گیربکس

گیربکس برج خنک کننده

گیربکس برج خنک کننده

گیربکس برج خنک کننده به عنوان کاهش دهنده سرعت استفاده می‌شود تا سرعت دورانی را از موتور ورودی به فن خروجی برج خنک‌کننده آهسته کنند. محرک های گیربکسی برای برج های بزرگتر به کار می رود. شرکت‌هایی که کارخانه‌های تولیدی با ظرفیت بالا را راه‌اندازی می‌کنند، مثل آن‌هایی که در ...