گیربکس

گیربکس برج خنک کننده

گیربکس برج خنک کننده

گیربکس برج خنک کننده به عنوان کاهش دهنده سرعت استفاده می‌شود تا سرعت دورانی را از موتور ورودی به فن خروجی برج خنک‌کننده آهسته کنند. محرک های گیربکسی برای برج های بزرگتر به کار می رود. شرکت‌هایی که کارخانه‌های تولیدی با ظرفیت بالا را راه‌اندازی می‌کنند، مثل آن‌هایی که در ...