موتور

موتور برج خنک کننده

موتور برج خنک کننده

موتورهای استفاده شده در برج های خنک کننده موتور های استفاده شده این شرکت عمدتاً از الکتروموتورهای ساخت زیمنس چک با نصب V1  (اتصال فلنج دار بصورت عمودی) می باشد. به علت رطوبت و خورندگی زیاد و به دلیلی عملیاتی بودن درجه حفاظتی ip55 دارای کلاس حرارتی F می باشد. ...