217219397

موتور

موتور برج خنک کننده

موتور برج خنک کننده

موتورهای استفاده شده در برج های خنک کننده موتور های استفاده شده این شرکت عمدتاً از الکتروموتورهای ساخت زیمنس چک با نصب V1  (اتصال فلنج دار بصورت عمودی) می باشد. به علت رطوبت و خورندگی زیاد و به دلیلی عملیاتی بودن درجه حفاظتی ip55 دارای کلاس حرارتی F می باشد. ...