لوور

لوور برج خنک کننده

لوور برج خنک کننده

لوور برج خنک کننده پنجره هایی هستند که وظیفه انتقال ورود هوا به داخل برج را دارند لوور نامیده می شوند. لوورها ورودی سلولی جریان هوا به برج خنک کننده را بهبود می بخشند. آنها نه تنها عناصر ناخواسته (بعنوان مثال برگ ها) را عقب نگه میدارد. بلکه از پاشیدن ...