عوامل موثر در خنك كردن برج هاي خنك كننده

عوامل موثر در خنك كردن برج هاي خنك كننده

1- سطح تماس آب و هوا:

راندمان برج خنک کننده را با تبديل هر چه بيشتر آب به قطرات ريز آب و سطح تماس بيشتر آب با هوا افزايش مي دهند.

2- سرعت آب: 

اگر سرعت آب را بتوان كاهش داد تا با هواي بيشتري در تماس قرار گيرد، راندمان خنك كننده افزايش پيدا مي كند .

اين عمل توسط تخته هاي پخش كننده آب عملي مي شود نقش مجموعه اين تخته ها اعم از SPLASH BAR يا FILM PACKING  و غيره در کولینگ تاور جلوگيري از سرعت ريزش آب است.

در چنين شرايطي آب با هوا تماس بيشتري داشته و در نتيجه تبادل حرارتي آن بيشتر مي شود.

بر اين اساس در طراحي ها در محيطي كه درجه حرارت آب خروجي از برج و درجه حرارت هواي ورودي به برج نزديك باشد ارتفاع برج را بلندتر اختيار كرده تا از سرعت سقوط آب كاسته شود تا آب در نتيجه تماس با هوا خنك گردد.

در چنين وضعيت قيمت هاي برج ها حدود 700-60 درصد بيشتر از برج هايي است كه در محيطي قرار گرفته اند كه اختلاف درجه حرارت آبي خروجي از برج و درجه حرارت هواي ورودي به برج زياد مي باشد.

3- سرعت جريان هوا :

اگر سرعت دميدن هوا در داخل برج زياد باشد مقداري از آب را همراه خود برده و اگر سرعت كم باشد آب را به خوبي خنك نمي كند.

معمولاً نسبت L/G يعني نسبت آب به هوا را در برج هاي خنك كننده حدود 5/1 –75/0 پاوند در ساعت در نظر مي گيرند.

تنظيم سرعت هوا در داخل برج به وسيله بادگيرها (LOUVERS) كه مي توان زاويه آنها را كم يا زياد نموده و همچنين توسط تغيير زاويه پره هاي فن دمنده يا مكنده هوا انجام مي گيرد.

4- اختلاف درجه حرارت آب خروجي و هواي ورودي

5- رطوبت هوا هر چه بيشتر باشد راندمان خنك شدن برج پايين مي آيد. 

6- روش پخش آب

7- نوع آکنه های برج

به تجربه ثابت شده است که برای هر 10 درجه فارنهایت افت دما در برج خنک کننده میزان تبخیر در حدود یک درصد کل آب در حال گردش می باشد.

مقالات مرتبط

2 نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.