217219397

ایزو ۴۵۰۰۱ برج خنک کننده

ایزو ۴۵۰۰۱ برج خنک کننده

ایزو ۴۵۰۰۱ برج خنک کننده استانداردی مرجع می باشد که برای کنترل حوادث شغلی شناخته می شود و معمولاً خیلی از سازمان ها این استاندارد را با عنوان استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی در کنار استانداردهای ایزو ۹۰۰۱ و ۱۴۰۰۱ پیاده سازی می کنند، تا نشان بدهند که مقوله ایمنی و بهداشت شغلی برای آنها مهم است.

یکی از شغل هایی که در تولید آن از این مقوله مستثنی نیست تولید برج های خنک کننده می باشد که از لحاظ تولید بسیار حائز اهمیت است و در تولید آن می بایست مسائل زیادی را رعایت کرد.

از این رو گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ جهت تولید برج های خنک کننده بسیار لازم و ضروری است زیرا در کوتاه مدت و بلند مدت افرادی که در تولید برج های خنک کننده دخیل هستند درگیر خطرات تولید می باشند.

این استاندارد قرار است به سازمان ها کمک کند تا بهتر بتوانند سیستم ایمنی و بهداشت شغلی را پیاده سازی و اجرا نمایند و از همین طریق میزان آسیب ها و حوادث شغلی کاسته شود.

استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ مطابق سری جدید استانداردهای سیستم مدیریت سازمان ایزو تدوین شده است و شامل ۱۰ بند است که به خوبی می تواند با دو استاندارد محبوب دیگر یعنی ISO  ۹۰۰۱:۲۰۱۵  و ISO 14001:2015 همپوشانی خوبی داشته و بصورت یکپارچه در سازمان ها پیاده سازی و اجرا شود.

مقالات مرتبط

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.