برج خنک کننده گالوانیزه

برج خنک کننده گالوانیزه جریان متقاطع

برج خنک کننده گالوانیزه جریان متقاطع

در برج خنک کننده گالوانیزه جریان متقاطع سیال ورودی (Hot Water) که از طریق مبدل های صنعتی یا کندانسورهای چیلرهای جذبی و چیلرهای تراکمی آب خنک، گرم شده است. در قسمت بالای دستگاه داخل حوضچه هایی به نام تشت ریخته شده که این تشت ها دارای سوراخ هایی در کف ...