برج خنک کننده مدار بسته

برج خنک کننده مکعبی مدار بسته

برج خنک کننده مکعبی مدار بسته

برج خنک کننده مکعبی مدار بسته خشک یک مبدل حرارتی است که از تماس مستقیم سیال داخل سیستم با محیط اطراف جلوگیری می کند.اساس عملکرد این نوع Cooling Tower به گونه ای است که سیال گرم شده از فرآیند کندانسورهای چیلرهای جذبی یا چیلرهای تراکمی آب خنک یا مبدل های ...