217219397

برج خنک کننده مدار بسته

کندانسور در برج خنک کننده مداربسته

کندانسور در برج خنک کننده مداربسته

کندانسور و انواع آن: کندانسور دستگاهی است که در آن بخار با فشار کم‌تر از اتمسفر به آب فشرده می‌شود. می توان با از بین بردن حرارت ناشی از بخار اگزوز با استفاده از آب سرد چرخاندن را انجام داد. در طول چگالش، ماده کاری فاز خود را از بخار ...

برج خنک کننده مکعبی مدار بسته

برج خنک کننده مکعبی مدار بسته

برج خنک کننده فایبر گلاس مکعبی مدار بسته خشک یک مبدل حرارتی است که از تماس مستقیم سیال داخل سیستم با محیط اطراف جلوگیری می کند. اساس عملکرد این نوع Cooling Tower به گونه ای است که سیال گرم شده از فرآیند کندانسورهای چیلرهای جذبی یا چیلرهای تراکمی آب خنک ...