217219397

وزارت راه و شهرسازی کل کشور

وزارت راه و شهرسازی کل کشور
یکی دیگر از پروژه های بزرگ شرکت تنام سپاهان پروژه وزارت راه و شهرسازی کل کشور در شهر تهران می باشد که این شرکت برج های خنک کننده این وزارتخانه را تامین نمود.

مقالات مرتبط

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.