نازل فانوسی برج خنک کننده

نازل فانوسی برج خنک کننده

نازل فانوسی برج خنک کننده یکی دیگر از نازل هایی است که در کولینگ تاور استفاده می گردد.

به این نازل، نازل فانوسی، محوری، ثقلی، مرحله ای نیز گفته می شود که مانند شکل زیر می باشد.

جنس این نازل از P.P تشکیل شده است که در در صورت رسوب به راحتی قابل اسیدشویی می باشد.

این نازل در مواردی استفاده می شود که فشار آب درون لوله یا کانال کم باشد و طریقه ی پخش آب به این صورت است که مرحله به مرحله از مجراهای وسطی عبور کرده و به صورت گرد روی سطح پکینگ پخش می گردد و باعث خنک شدن آب می شود.

طریقه نصب نازل فانوسی برج خنک کننده به این صورت است که قسمت رزوه دار درون رزوه لوله بسته می شود و به راحتی درون کولینگ تاور نصب و تعویض می گردد.

مقالات مرتبط

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.