217219397

دمای مرطوب در برج خنک کننده

دمای مرطوب در برج خنک کننده

دمای مرطوب :

چگونه با یکسری پارامترها که دمای مرطوب برج خنک کننده را بدست می آوریم؟
همانطور که می دانیم هوا شامل یک سری مشخصات از جمله دمای مرطوب، دمای خشک، دمای شبنم، رطوبت نسبی، گرمای ویژه و… بستگی دارد که برخی از این پارامترها با منحنی سایکرومتریک بدست می آید و با داشتن تنها دو پارامتر مابقی پارامترها را میتوان بدست آورد.

مثلا با دماسنج دمای یک محیط را اندازه گیری کنید و یک پنبه خیس را دور مخزن دماسنج بپیچید و آرام تکان دهید خواهید دید که به طور طبیعی به دلیل تبخیر آب پنبه مرطوب  دمای آن کاهش می یابد تا جایی که دما ثابت می ماند که به این دما دمای مرطوب می گوییم.

رطوبت نسبی :

رطوبت نسبی (PH) نسبت فشار بخشی بخار آب به فشار بخار متعادل آب در یک دمای معین است یا به تعریف ساده تر می توان گفت جرم بخار آب موجود در هوا نسبت به جرم بخار آب اشباع در همان هوا را رطوبت نسبی گویند.

رطوبت نسبی به عواملی چون دما و فشار سیستم مورد نظر بستگی دارد. این پارامتر معمولا به صورت درصد بیان می شود و هرچه این درصد بالاتر باشد به این معنی است که مخلوط آب و هوا مرطوب تر است.

در رطوبت نسبی ۱۰۰% هوا اشباع شده است و یا در نقطه شبنم قرار دارد.

Q = PH2O / P*H2O

نقطه شبنم چیست؟
اگر هوای غیر مرطوب در حالت غیر اشباع را بدون افزایش یا کاهش رطوبت آن در فشار ثابت دمارا کاهش دهیم، در یک دمای معین رطوبت موجود در هوا شروع به تشکیل قطره های ریز آب می کند که به این دما نقطه شبنم گویند.

کنترل آب و هوا :

کنترل آب و هوا به کنترل دما و رطوبت نسبی در ساختمانها، وسایل نقلیه و دیگر فضا های محصور به منظور فراهم کردن راحتی، سلامتی و ایمنی بشر و رعایت شرایط محیطی، ماشین ها، مواد حساس (مثلاً تاریخی) و فنی فرایندها است.

رطوبت نسبی و راحتی حرارتی :

علاوه بر درجه حرارت هوا، متوسط دمای تابشی، سرعت هوا، میزان متابولیسم و… رطوبت نسبی در راحتی حرارتی انسان نقش دارد.

طبق استاندارد  ASHRAE 55-2017  شرایط محیطی حرارتی برای نفع انسانی، راحتی حرارتی داخل ساختمان را می توان با روش PMV با رطوبت نسبی در محدوده ۰% تا ۱۰۰% بدست آورد، بسته به عوامل دیگری که باعث راحتی حرارتی می شوند با این حال راحتی حرارتی توصیه شده از رطوبت نسبی داخلی در ساختمان های تهویه مطبوع به طور کلی ۳۰-۶۰% است.

به طور کلی، دماهای بالاتر نیاز به رطوبت نسبی کمتری برای دستیابی به راحتی حرارتی در مقایسه با دمای پایین دارد.

اگرچه رطوبت نسبی عامل مهمی برای راحتی حرارتی است، اما انسان ها نسبت به تغییرات دما بیشتر حساس هستند تا نسبت به تغییرات رطوبت نسبی.

مقالات مرتبط

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.