برج خنک کننده فایبرگلاس

برج خنک کننده جریان متقاطع cross flow

برج خنک کننده جریان متقاطع cross flow

برج خنک کننده جریان متقاطع در برج خنک کننده جریان متقاطع یا کولینگ تاور  Cross Flow سیال ورودی (Hot Water) از طریق مبدل های صنعتی یا کندانسورها گرم شده است.  در این قسمت آب گرم، از بالای دستگاه داخل حوضچه هایی به نام تشت ریخته شده که این تشت‌ها ...

برج خنک کننده فایبر گلاس مکعبی جریان مخالف Counter Flow

برج خنک کننده فایبر گلاس مکعبی جریان مخالف Counter Flow

در برج خنک کننده فایبر گلاس جریان مخالف (Counter Flow) سیال ورودی (Hot water) که از طریق مبدل های صنعتی یا کندانسورهای چیلرهای جذبی و چیلرهای تراکمی آب خنک گرم شده است توسط لوله های ورودی وارد نازل گردیده و بر روی سطوح تبخیر پاشیده می شود. جریان هوا توسط ...