217219397

جلوگیری از تشکیل رسوب در برج های خنک کننده

جلوگیری از تشکیل رسوب در برج های خنک کننده

چگونه از تشکیل رسوب در برج خنک کننده جلوگیری کنیم

یک روش ابتدایی برای جلوگیری از تشکیل رسوب در برجهای خنک کننده:
تخلیه بخشی از آب گردشی در مدار و جایگزین کردن آن با مقداری آب تازه است که غلظت مواد معدنی در آن کمتر باشد.

برای تعیین حداکثرغلظت مواد معدنی که می تواند بدون ایجاد رسوب در آب موجود باشد باید آب جبرانی کاملاً مورد بررسی قرار گیرد.

هدف از برنامه تصفیه‌ی آب این است که تعداد سیکل‌های غلظت به حداکثر ممکن رسانده و در این حال تشکیل رسوب، خوردگی و رشد میکروبی را به حداقل برساند.

مهمترین عاملی که باید کنترل شود تشکیل رسوب است. که به طور معمول به دلیل اشباع ترکیبات کلسیم در آب برج خنک کننده ایجاد می‎شود.

در گذشته، خنک کنندگی با استفاده از آب‌های موجود در دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و یا سیستم‌های آب شهری نزدیک، بر‌‌‌‎اساس یک روش یک بار گذر انجام می‌گرفت.

مشکلات:

مشکلات مهمی در این روش به چشم می‌خورد:

ـ مسدود شدن مبدل حرارتی با جامدات معلق (گل ولای) و رشد بیولوژیکی دراین تجهیزات بود.

ـ هزینه‌های ناشی از خرابی تجهیزات

در یک سیستم خنک کننده‌ی سیرکوله، برای جذب گرمایی که آب در حین عبور از تجهیزات و فرایندهای صنعتی دریافت کرده است.

در این سیستم آن را از مبدل‌های حرارتی، برجهای خنک کننده عبور می‌دهند و بعد از خنک شدن دوباره آن را به جهت خنک کردن تجهیزات و فرایندها به کار می‌برند.

برج‌های خنک‌کن سیرکوله، خنک کنندگی را از راه تبخیر آب و همچنین با انتقال حرارت مستقیم به هوا هنگام عبور مستقیم آن از درون برج ایجاد می‌کنند.

اصول اولیه کار این تجهیزات نسبتاً واضح است، ولی تجهیزات انتقال حرارت مربوطه به طور گسترده ای به لحاظ قیمت و پیچیدگی باهم متفاوت هستند.

به عنوان مثال: در صنایع شمیایی، به دلیل طبیعت برخی فرآیندها، معمولاً به مواد غیر معمول برای ساخت نیاز می باشد.

اغلب مشکلات برج خنک کننده:

اغلب مشکلات برج خنک کننده ناشی از ناخالصی آب می باشد.

در سیستم های خنک کن معمولا سه مشکل وجود دارد:‍‌‌

خوردگی
تشکیل رسوب
رشد بیولوژیکی در محیطی که آب فراوان است

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.